+48 42 239 00 15 infolinia sprzęt
+48 42 288 11 03 infolinia muzyka

Opis dbx pro DBX AFS 224

DBX AFS 224 - Zaawansowany Eliminator Sprzężenia - został zaprojektowany, aby zapewnić jak najwyższej jakości usuwanie wzbudzających się częstotliwości.

Filtry tego urządzenia usuwają jedynie ułamek mocy pełnego zakresu częstotliwości. Na tym polega jego skuteczność i dobra jakość, której nie brakuje urządzeniom firmy DBX.

Rodzaje eliminacji sprzężeń DBX AFS 224:

AFS 224 posiada kilka różnych rodzajów eliminacji sprzężeń: SPEECH, MUSIC LOW,
MUSIC MEDIUM i MUSIC HIGH. Każdy z wybranych rodzajów wpływa na szerokość
charakterystyk filtrów używanych do eliminacji sprzężeń. Tryb MUSIC HIGH używa
bardzo wąskich filtrów, zmniejszając ich wpływ na brzmienie materiału muzycznego,
a z kolei tryb SPEECH używa filtrów o znacznie większej szerokości, co przyspiesza
reakcję AFS 224.

Funkcja LIVE FILTER LIFT AFS 224 zapewnia maksymalną integralność brzmienia dzięki wycofywaniu niepotrzebnych filtrów antysprzężeniowych i jest używana do wyboru
czasu usuwania filtrów.

Przycisk MODE AFS 224 jest używany do wyboru trybu FIXED lub LIVE. Może on być
również używany do wyboru liczby filtrów. AFS 224 posiada dla każdego z kanałów
24 wskaźniki filtrów, używane do sygnalizowania liczby stałych i ustawianych filtrów w
każdym z kanałów.

Tryb SETUP w AFS 224 jest używany do ustawiania całkowitej liczby filtrów i
liczby filtrów stałych w każdym z kanałów.Liczba filtrów swobodnych (Live Filters)
jest różnicą pomiędzy całkowitą liczbą filtrów (Total Filters) a liczbą filtrów stałych
(Fixed Filters). Dla zmiany całkowitej liczby filtrów należy użyć w kanale przycisku <LIVE
FILTER LIFT> zwiększając liczbę filtrów, a przycisku <TYPE> zmniejszając
liczbę filtrów. Każdorazowe przyciśnięcie każdego z tych przycisków będzie
powodowało odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie całkowitej liczby filtrów.
Jeśli chce się zwiększać lub zmniejszać powoli liczbę filtrów, to należy wcisnąć i
przytrzymać odpowiedni przycisk. Zmiana całkowitej liczby filtrów może
spowodować usunięcie już ustawionych filtrów antysprzężeniowych.
Za pomocą przycisku <MODE > w wybranym kanale przechodzi się do trybu
Set Number of Fixed Filters (wybór liczby filtrów stałych), sygnalizowanego przez
zaświecenie się na zielono przycisku <MODE>.

Podłączenie DBX AFS 224:

Podłączenie urządzenia jest bardzo proste i szybkie, nie wymaga skomplikowanych
czynności. I o to chodzi w tego typu procesorach. AFS 224 posiada symetryczne wejścia
i wyjścia, które mogą być używane do podłączania dowolnych urządzeń o
poziomie liniowym, symetrycznych i niesymetrycznych.
Przed dokonaniem połączeń należy wyłączyć wszystkie urządzenia.
Urządzenie nie powinno być montowanepowyżej lub poniżej sprzętu wydzielającego nadmierne ilości ciepła. Podczas użytkowania urządzenia temperatura
otoczenia nie może przekraczać 45°C. Chociaż obudowa urządzenia zapewnia dobre ekranowanie zakłóceń radiowych i elektromagnetycznych, należy unikać takich pól o nadmiernymnatężeniu. Połączenia audio wykonujemy za pośrednictwem złączy XLR, lub 1/4” TRS. Do połączeń symetrycznych jak i niesymetrycznych mogą zostać wykorzystane
oba rodzaje złączy.

 

OPINIE ( 0 ) dbx pro DBX AFS 224

Średnia ocena dla produktu ( )

DODAJ SWOJĄ RECENZJĘ