+48 42 239 00 15 infolinia sprzęt
+48 42 288 11 03 infolinia muzyka

Gwarancja:

W zależności od sprzętu gwarancji może udzielać: Skylark Records , Dystrybutor danego urządzenia na terenie polski, Gwarant na terenie polski na podstawie karty gwaracyjnej określającej jej oznaczony czas. Większość produktów sprzedawanych w sklepie Skylark Records jest objęta 24 miesięczną gwarancją. Ujawnione w oznaczonym na Karcie Gwarancyjnej okresie  gwarancji usterki oraz wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis Gwaranta. Naprawa z tytułu gwarancji nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi sprzetu, instalacji sprzętu, instalacji oprogramowania, konserwacji itp. Czynności te wykonuje użytkownik sprzętku we wlasnym zakresie pokrywająć koszty ich wykonania. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów sprzętu jak: Potencjomentry suwakowe obrotowe, wytarcia płyt czołowych urządzeń, zużycia igeł systemów gramofonowych, zużycia zawieszenia membran głośnikowych, zużycia: lampy, żarówek itp. Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarczy do serwisu Gwaranta osobiście na własny koszt lub w przypadku usługi Door to Door przesyłką kurierską na koszt Gwaranta (po wcześniejszym otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia od punktu serwisowego). Skylark Records nie przyjmuje przesyłek uprzednio nie zgłoszonych lub przesyłek wyslanych usługą "Za pobraniem" COD.

Przedłużona gwarancja:

Dla części produktów istnieje możliwość uzyskania przedłużonej gwarancji i jest ona zazwyczaj uzależniona od rejestracji produktu na stronie producnta. Przedlużona gwarancja występuje zazwyczaj w warancie 3 lata lub 5 lat. Część produktów zakupionych w sklepie Skylark Records posiada dożywotnią gwarancję. Prosimy o kontakt z pracownikiem sklepu serwis@skylark.com.pl w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji konkretnych produktów.


Warunki przyjęcia zakupionego sprzętu do naprawy z tytułu Gwarancji:

 • Reklamujący zobowiązany jest do sporządzenia dokladnego opisu objawów uszkodzenia i wczesniejsze skrupulatne sprawdzenie sprzętu w rożnych warunkach / zasilanie, system operacyjny, inny komuter, najnowsza wersja oprogramowanie, najnowsze sterowniki/
 • Reklamujący zobowiązany jest  dołączyć w/w opis usterki wraz z uszkodzonym sprzętem i Kartą Gwarancyjną do przesylki ze sprzętem
 • Sprzęt należy dostarczyć do siedzimy Skylark Records lub do wskazanego serwisu kompletny oraz zapakowany najlepiej w oryginalne opakowanie transportowe zabezpieczające przed uszkodzeniem.
 • Wysylany sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne zgodne z numerami jakie znajdują się na dokumentach sprzedaży oraz nie uszkodzone plomby jeżli sprzęt posiada takie
 • Naprawiony sprzęt jest odsylany do Reklamującego za pośrednictwem kuriera UPS na koszt Gwaranta.
 • Odpowiedzialność związana z należytym opakowania sprzętu podczas transportu, ubezpieczenia przesylki, oraz innych zabezpieczeń przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie znajduje się po stronie Reklamującego.
 • Zastrzega się prawo odmowy wykonania serwisu gwarancyjnego w przypadku gdy na Karcie Gwarancyjnej istnieją jakiekolwiek zmiany, wytarcia, skreślenia lub zamazania, uniemożliwiające odczytanie istotnych treści lub wpływające na ich wiarygodność.
 • Uszkodzenia i wady sprzętu powstale w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie do 21 dni roboczych. Termin ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach takich jak: zamawianie specjalistycznych części, nietypowa usterka sprzętu, nieprzewidziane kataklizmy, blokady granic, niepokoje społeczne itp. 

Gwarancja nie obejmuje następujących uszkodzeń oraz sytuacji:

 • Uszkodzeń mechanicznych, Uszkodzen chemiczne, Uszkodzen termicznych lub Celowe uszkodzeń sprzętu,
 • Uszkodzeń powstalych na skutek niepoprawnego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania urządzenia . W przypadku gdy urządzenie nie posiada instrukcji w języku polskim klient zobowiązany jest we własnym zakresie przetłumaczyć ją i postępować według jej zaleceń co do przechowywania oraz konserwacji sprzętu.
 • Uszkodzeń i wady powstałych na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, ingerencji w sprzęt, napraw, przeróbek lub dostrojeń oraz innych zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Reklamującego, innego użytkownika sprzetu, lub  nieautoryzowany serwis sprzętu.
 • Sprzętu który zostal dostarczony do serwisu lub Siedziby Skylark Records w nieoryginalnym lub nieznależycie zabezpieczonym opakowaniu transpotrowym zawierającym (karton, papierowe elementy zabezpieczające, gąbki, styropiany itp.) i wszystkich uszkodzeń które mogłyby być spowodowane tą sytuacją.
 • Sprzętu, którego numery seryjne były w jakikolwiek sposób zmienione, zamazane, usunięte lub starte a także plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane). Utrata gwarancji dotyczny ingerencji w numery seryjne znajdujące się na urządzeniu jak i na karcie gwarancyjnej.
 • Każdy reklamowany sprzęt serwis Gwaranta sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli reklamowany sprzęt jest sprawny, Gwarant obciąża reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz wysyłką zwrotną.
 • Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat. Protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać do siedziby Skylark Records